KIN FARBA AKW. MONDELUZ 1636226 VERMILION ORANGE 226 8 G.